Netto wspiera lokalne inicjatywy!
W ramach akcji Sąsiedzka Moc wspieramy lokalne inicjatywy.
Pierwsza edycja to ponad 1300 złożonych wniosków.
Spośród nich aż 50 otrzyma wsparcie finansowe
o łącznej wartości 600 tys. zł!

Zobacz zwycięskie projekty

O PROGRAMIE

Netto wsparło finansowo 50 projektów na rzecz społeczności lokalnych skupionych w sąsiedztwie sklepów sieci. Pokazaliście sąsiedzką moc i zgłosiliście projekty w jednym z poniższych obszarów, dzięki któremu zyskła Wasza okolica i jej mieszkańcy:

EKOLOGIA

SPORT
I REKREACJA

SENIORZY

DZIECI
I MŁODZIEŻ

LOKALNA
SPOŁECZNOŚĆ

ZWIERZĘTA

Jakie inicjatywy można było zgłaszać?

  • Odświeżenie placu zabaw,
  • budowa wybiegu dla psów,
  • postawienie ławki na pobliskim skwerze,
  • organizacja zajęć dodatkowych, np. z robotyki czy programowania dla dzieci i młodzieży,
  • kurs obsługi komputera dla seniorów,
  • szkolenie w ramach aktywizacji zawodowej,
  • kurs samoobrony dla kobiet,
  • wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne,
  • organizacja lokalnych zawodów biegowych albo turnieju piłkarskiego,
  • posadzenie nowych drzew w najbliższej okolicy

Które inicjatywy uzyskały wsparcie?

Spośród zgłoszonych projektów, specjalna komisja wytypowała te, na które zagłosowali klienci w wybranych sklepach Netto. Komisja wskazała też projekty, które uzyskały wsparcie bez konieczności poddania ich pod głosowanie w sklepach.

Kto mógł zgłosić projekt?

Każda pełnoletnia osoba, przedstawiciel instytucji, fundacji, stowarzyszenia, rady osiedla, szkoły, przedszkola, spółdzielni mieszkaniowej czy nieformalnej grupy lokalnych społeczników, która chciała zrealizować konkretny projekt w swojej okolicy i poszukiwała na ten cel wsparcia finansowego

Jak można było zgłosić projekt w 3 prostych krokach

1

Wypełnić formularz
rejestracyjny dostępny
na stronie od 26.09

2

Oznaczyć w nim jeden z 6
obszarów, jakiego
dotyczy pomysł, opisz go
krótko określ budżet
i partnerów (radę osiedla,
instytucję etc)

3

Przesłać zgłoszenie
za pomocą strony
internetowej i czekaj
na informacje

Jak długo trwał program?

Program był dwuetapowy:

I etap: 26 września – 31 października – zgłaszanie projektów poprzez formularz dostępny na tej stronie

II etap: 28 listopada – 31 grudnia – stacjonarne głosowanie na wybrane projekty w sklepach Netto

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: sasiedzkamoc@netto.pl